ALIŞKANLIKLARINIZDAN VAZGEÇMEYİN

Havooz, size yeni teknolojilere geçerken yıllardır kullandığınız ve vazgeçilemez hale gelmiş alışkanlıklarınızdan vazgeçmeden Büyük-Veri üzerinde işlem yapmanıza imkan sağlıyor.

HiveQL ile SQL

Hadoop ve çevresinde gelişen dağıtık mimarileri ile alışılagelmiş SQL'e çok benzeyen bir dil sunan Hive veri ambarı çözümü ile birlikte alışkanlıklarınızdan vazgeçmeden çalışmalarınıza Büyük-Veri üzerinde devam etmenizi sağlıyor.

 

HiveQL Nedir?

Hadoop doğası gereği büyük verinin ortak kullanımlı ve dağıtık bir dosyalama sistemine ihtiyaç duymaktadır. HDFS adı verilen bu dağıtık dosyalama sitemi, verinin erişilebilir ve işlemeye hazır olabilmesi için verinin yerel dizinden HDFS üzerindeki yerine aktarılması gerekmektedir. HiveQL SQL-92 standartlarını desteklemesinin yanı-sıra verinin toplu olarak tablolara aktarılmasını sağlayacak fazladan komutlara ihtiyaç duymaktadır. Bir sorgulama diline SQL denilebilmesi için SQL-92 standartlarını birebir karşılaması gerekmektedir. Hive SQL-92 standardı üzerine fazladan komut içerdiği için SQL ismini kullanamamaktadır bunun yerine HiveQL denilmektedir.

JDBC ve ODBC ile Kendi Uygulamalarınızı Geliştirin

Hive tarafından standart olarak sunulan JDBC kütüphanesi ile kendi geliştirdiğini arayüz ya da uygulamalara Hive'ı dahil etmeniz mümkün kılınıyor. Bunun haricinde ayrı olarak temin edilen ODBC kütüphanesi ile de .NET uygulamaları Hive ile entegre çalışır hale getirilebiliyor.

Demo Sayfaları Paylaşılacaktır.